Christian Gailly, fransk forfatter. Som ung var han jazzmusiker, og denne musikken, samt miljøet rundt jazzklubbene i Paris, er viktige elementer i mye av det han har skrevet. Han har også praktisert som psykoanalytiker. Han regnes som en av de mest typiske representantene for minimalismen i fransk litteratur. Romanene hans er korte og ofte fylt av handling, men historiene som fortelles, har gjerne et komisk eller parodisk preg. Med ironisk avstand beskriver han personer som kommer til kort i livet, og deres drømmer og mål i tilværelsen er vage og fulle av selvmotsigelser. Det er også ofte blitt sagt at språket hans forener en heftig og en slentrende og "synkopert" stil som naturlig leder tankene mot jazz. Gailly er mest kjent for romanen Be-bop (1995), som kom i norsk oversettelse i 2004. Av andre bøker kan nevnes L'Incident (1996), Les Evadés (1997) og Un Soir au club (2002).