Åseral

Åseral, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter øvre del av Mandalselvas dalføre (Mandalen) med Ljoslandsdalen (Vestredalen) og Lognadalen (Austredalen) ovenfor og med hei- og fjelltraktene på begge sider. Åseral grenser i nord og øst til Aust-Agder, Bygland i nord og nordøst, Evje og Hornnes i sørøst. I sør grenser Åseral til Audnedal, i sørvest til Hægebostad og i vest til Kvinesdal. Hele artikkelen

Ny artikkel