Åseral

Åseral, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter øvre del av Mandalselvas dalføre (Mandalen) med Ljoslandsdalen (Vestredalen) og Lognadalen (Austredalen) ovenfor og med hei- og fjelltraktene på begge sider. Åseral grenser i nord og øst til Aust-Agder, Bygland i nord og nordøst, Evje og Hornnes i sørøst. I sør grenser Åseral til Audnedal, i sørvest til Hægebostad og i vest til Kvinesdal.Åseral har hatt uendrete grenser siden det lokale selvstyret ble innført 1837, men hørte til Aust-Agder fylke frem til 1880.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler:

J

  1. Juvatn

Å

  1. Åseral