Åseral er ein kommune i Agder fylke. Kommunen omfattar øvre del av Mandalselva sitt dalføre (Mandalen), med Ljoslandsdalen (Vestredalen) og Lognadalen (Austredalen) ovanfor og heie- og fjelltraktene på begge sider.Åseral grensar til Bygland i nord og nordaust, Evje og Hornnes i søraust, Lyngdal i sør, Hægebostad i sørvest og til Kvinesdal i vest.Åseral har hatt uendra grenser sidan det lokale sjølvstyret blei innført i 1837. Hele artikkelen

Ny artikkel