Ljosland, bygd nord i Åseral kommune, Vest-Agder. Øverst i Ljoslandsdalen, ved nordenden av Ljoslandsvatn (500 moh.) der elvene Ljoså og Monn møtes, ligger Ljosland Fjellstove, 530 moh. Ljosland kapell fra 1960.