Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane

Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, landskapsvernområde opprettet 2000, Norges nest største verneområde med et samlet areal på 2346 km2. Verneområdet strekker seg over åtte kommuner i tre fylker: Bykle, Valle og Bygland i Aust-Agder, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal i Vest-Agder og Forsand i Rogaland. Området består av et storslått fjell-, hei- og skoglandskap som utgjør den norske sørgrensen for mange dyre- og plantearter. Bl.a. dekker verneområdet viktige deler av leveområdene for Norges, og Europas, sørligste villreinstamme. Området er også rikt på småvilt, noe som igjen sørger for gode bestander av truede fuglearter som kongeørn, hubro og jaktfalk.

Historikk.Allerede 1926 tok Naturvernforbundet (den gang Naturfredningsforeningen) initiativ til å verne området, men det kom ikke med i den første landsplanen for nasjonalparker i 1960-årene. Området ble tatt med i den neste landsplanen fra 1986, men først i 2000 ble området vernet, som det første i landsplanen. I tillegg ble området gitt vernekategorien landskapsvernområde, der vernebestemmelsene er mindre strenge enn for nasjonalparkene. I forvaltningen av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane er det innført en forsøksordning med lokal forvaltning, noe verneinteressene har stilt seg skeptisk til.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg