Tell, haug, forekommer ofte som ledd i geografiske navn, som Tel Aviv. I arkeologien betyr det ruinhaug.