Midtøsten

Mange av de eldste kjente sivilisasjoner vokste frem i Midtøsten, særlig der naturgitte forutsetninger lå til grunn for bofast jordbruk. Dette gav igjen grunnlag for etablering av bysamfunn og sosiale strukturer med sentralisert makt. Denne utviklingen skjedde særlig langs de store elvene, mellom Eufrat og Tigris i øst og langs Nilen i vest, men også i andre deler av den «fruktbare halvmåne» – landområdet fra Persiske bukt, gjennom dagens Irak og Syria til Middelhavet.Flere banebrytende trekk i menneskehetens sosiale og økonomiske utvikling fant sted her, med etablering av jordbruk ca. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 2 kategorier:

  1. Midtøstens gamle kulturer
  2. Midtøstens samtidshistorie

Inneholder 18 artikler:

V

  1. vesir