C2H5NH2, et primært amin, en væske med kokepunkt 19 °C, ammoniakkaktig lukt og etsende smak. Basisk forbindelse som i vann er sterkere base enn ammoniakk. Kan fremstilles ved innvirkning av ammoniakk på etylklorid under trykk. Etylamin brukes i fargestoffindustrien, i petroleumsraffinering og som stabilisator for lateks m.m.