Trimetylamin, fargeløs gass som lett fortettes til en væske med kokepunkt 3 °C. Et tertiært amin som ligner ammoniakk i sine kjemiske egenskaper, men er en sterkere base. Kjemisk formel (CH3)3N. Har en sterk fiskeaktig, ammoniakklignende lukt. Forbindelsen finnes bl.a. i sildelake og er en vesentlig bestanddel i den stoffblanding som gir den karakteristiske fiskelukt. Fremstilles av metanol og ammoniakk i en katalytisk reaksjon ved høy temperatur. Anvendes i organisk syntese, til fremstilling av desinfeksjonsmidler, til flotasjonsstoffer og i plastindustrien.