Oktan, iso-oktan, 2,2,4-trimetylpentan, hydrokarbon (alkan) med 8 karbonatomer. Et av de isomere oktaner, har særlig stor bankefasthet i forbrenningsmotorer, se oktantallet.