De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2021–2025, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Pasientfokus.

Foran stortingsvalget 2021 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Helsepartiet, Industri- og Næringspartiet, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, Partiet Sentrum, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet og Samfunnspartiet.

Venstre- og høyresiden

Den viktigste skillelinjen eller dimensjonen i norsk politikk er den såkalte venstrehøyre-dimensjonen, der partiene fordeler seg etter hvor opptatt de er av økonomisk utjevning og av offentlig planlegging og kontroll.

Til venstre, som mest utjevningsorientert, finner man de sosialistiske partiene, Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet.

Når Senterpartiet, Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre omtales som mellompartier eller sentrumspartier, er det på grunn av deres mellomposisjon på venstre–høyre-dimensjonen. Samtlige tre definerte seg tidligere som «borgerlige», men har siden 1990-årene foretrukket å kalle seg «ikke-sosialistiske». På 2000-tallet er det primært Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) som selv bruker betegnelsen «borgerlig».

Andre skillelinjer

Partiene og velgerne fordeler seg også langs andre dimensjoner, som en moralsk-religiøs, en territoriell og en vekst–vern-dimensjon. Det er her «mellompartiene» KrF, Senterpartiet og Venstre markerer seg, men da som «fløypartier».

Innenfor den moralsk-religiøse dimensjonen finner vi fremfor alt Kristelig Folkepartiet og De Kristne. På motsatt kant har Arbeiderpartiet og SV plassert seg i viktige stridssaker, som blant annet abortsaken.

Innenfor den territorielle er det særlig Senterpartiet som har sin plass, ettersom partiet gjerne blir kalt «distriktspartiet» som legger stor vekt på å ivareta bygdenes interesser (se også sentrum og periferi). Innenfor vekst-vern-dimensjonen er det naturlig å plassere både Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV som har miljøpolitikk og klimapolitikk som hovedsaker. På disse saksfeltene er det fremfor alt Fremskrittspartiet som har fremstått som en motpol.

Sentrumspartienes mellomposisjon tillater dem til tider å samarbeide med partier på begge sider av venstre-høyre-dimensjonen. Mest karakteristisk er Senterpartiet, som var i regjering med Høyre i 1980-årene, med de øvrige sentrumspartiene i 1990-årene og med Arbeiderpartiet og SV på 2000-tallet.

Organisasjon

Partiene er bygd opp relativt likt. De baserer seg på åpent medlemskap, som i de fleste tilfeller er individuelt. Partiene er organisert gjennom lokallag, fylkeslag og nasjonale partier. Vanligvis er landsmøtet det formelt øverste organ og sentralstyret (eller arbeidsutvalget) det øverste utøvende organ.

Partiets leder velges av landsmøtet. Ofte, men ikke alltid, er partilederen også partiets parlamentariske leder. Hvis partiet er i regjering, er det naturlig at partilederen er leder for partiets fraksjon i regjeringen, og for det viktigste partiet i regjering, blir partilederen gjerne statsminister.

I likhet med tendenser i andre europeiske land, har de politiske partiene i Norge vært gjennom store endringer de siste tiårene. Mens partiene tidligere var frivillige organisasjoner med forholdsvis mange medlemmer og bidrag fra medlemmene og andre organisasjoner som sin viktigste inntektskilde, har de norske partiene i dag flere ansatte og færre medlemmer enn før. Etter hvert har også offentlig pengestøtte blitt de politiske partienes viktigste inntektskilde. For partiene har det innebåret en tydelig profesjonalisering, der stadig mer av partienes virksomhet og politikkutvikling utføres av heltidspolitikere og ansatte i partiene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg