Et politisk parti er en organisasjon som er bygget opp rundt et partiprogram eller en ideologi, og som søker makt og myndighet i et politisk system. Vanligvis skjer dette ved at partiet stiller med kandidater i offentlige valg, eller at det på andre måter har som mål at partiets medlemmer skal bekle offentlige verv og funksjoner. Som andre organisasjoner kan politiske partier være formelle medlemsorganisasjoner, der det er liten tvil om hvem som er medlemmer i et parti og hvem som ikke er det, eller mer uformelle sammenslutninger av individer, hvor det kan være mer uklart hvem som er med i partiet. Hele artikkelen