Partier

Et politisk parti er en organisasjon som med utgangspunkt i et partiprogram eller en ideologi stiller opp kandidater i offentlige valg, eller som på andre måter har som mål at partiets medlemmer skal bekle offentlige verv og funksjoner, og på den måten utøve makt og myndighet i et politisk system. Som andre organisasjoner kan politiske partier være formelle medlemsorganisasjoner, der det er liten tvil om hvem som er medlemmer i et parti og hvem som ikke er det, eller mer uformelle sammenslutninger av individer, hvor det kan være mer uklart hvem som er med i partiet. Hele artikkelen