#Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 avholdes 10. og 11. september. Da skal det velges representanter til kommunestyrer, bystyrer og fylkesting over hele Norge.

førstegangsvelger

Førstegangsvelger er en person som nylig har fått stemmerett, og har mulighet til å stemme for første gang enten ved stortingsvalg, eller kommune- og fylkestingsvalg. De fleste førstegangsvelgere v...

stemmeseddel

En stemmeseddel er den seddelen du fyller ut for å gi din stemme i et politisk valg. Etter at stemmeseddelen er ferdig fylt ut stemples den av en valgfunksjonær før den legges i en stemmeurne. Begr...

stemmetelling

Stemmetelling er selve prosessen med å telle alle stemmesedler etter at et valg er blitt gjennomført. Stemmetellingen begynner med en gang stemmelokalene stenger på valgdagen. Ved hvert valglokale ...

stryke – valg

Å stryke en kandidat er en mulighet velgerne har ved stortingsvalg i Norge. Velgerne kan ved å sette et kryss i stemmeseddelen ved siden av en listekandidat og dermed flytte kandidaten nedover på v...

valgfunksjonær

En valgfunksjonær er en person som har ansvar for å gjennomføre selve valget. Selve begrepet dekker alle som har en funksjon i forbindelse med å avholde valget. Dette kan være alt fra å ta imot ste...