#Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt mandag 9. september. Det ble valgt representanter til kommunestyrer, bystyrer og fylkesting over hele Norge. Mange steder fikk velgerne for første gang avgjøre hvem som skulle få makten i nye og større kommuner og fylkeskommuner. Neste valg til kommunestyrer og fylkesting holdes i 2023.

Standard sosialdemokrati

valgforskning

Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (survey...