#Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt mandag 9. september. Det ble valgt representanter til kommunestyrer, bystyrer og fylkesting over hele Norge. Mange steder fikk velgerne for første gang avgjøre hvem som skulle få makten i nye og større kommuner og fylkeskommuner. Neste valg til kommunestyrer og fylkesting holdes i 2023.

Standard nominasjonsmøte oslo frp 2018 ntb scanpix td697744

nominasjon

Nominasjon er det å stille opp kandidater til et valg, spesielt til styrende organer. Måten det gjøres på, varierer både når det gjelder offentlige valg og ved valg i andre sammenhenger, som i orga...

Standard sosialdemokrati

valgforskning

Valgforskning er studiet av politiske valg og velgeratferd. I dag finnes det nasjonale valgforskningsprogrammer i mange land. Dagens valgforskning bygger i stor grad på utvalgsundersøkelser (survey...

Standard ta88b920

valgliste

En valgliste er en liste med de personene et politisk parti forsøker å få valgt inn i et politisk organ, som for eksempel kommunestyret eller Stortinget, ved et valg. Det er valglisten som trykkes ...