Christian Fürst, født i Oslo, norsk arkitekt; bror av H. S. B. Fürst og V. Fürst. Utdannet ved Kristiania Tekniske skole og Technische Hochscule i Berlin. Egen praksis i Oslo fra 1896, 1909 i kompaniskap med broren H. S. B. Fürst. I sine tidlige arbeider var Fürst preget av historismen, bl.a. Trefoldighetskirken i Arendal (1886–88) og Sagene kirke i Oslo (1888–91), begge i nygotisk stil. 1904–07 deltok han i gjenoppbyggingen av Ålesund. Arbeidene fra denne perioden er karakterisert ved enkle bygningskropper og utstrakt bruk av naturstein, bl.a. Ålesund Kreditbank (1905).