Altan, bygningsdel for utendørs opphold som ikke er frittbærende, men hviler på søyler, underliggende karnapp eller annet utbygg.