Arkitekturhistorie

Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Cappelen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 10 kategorier:

  1. Arkitektur i barokken
  2. Funksjonalisme i arkitekturhistorien
  3. Islamsk arkitekturhistorie
  4. Jugendstil og art nouveau i arkitekturhistorien
  5. Klassisisme i arkitekturhistorien
  6. Middelalderens arkitekturhistorie
  7. Modernisme i arkitekturhistorien
  8. Nyklassisisme og historisme i arkitekturhistorien
  9. Renessansens arkitekturhistorie
  10. Ulike lands arkitekturhistorie

Inneholder 5 artikler: