Arkitekturhistorie

Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet.I de mesopotamiske rikene bestod disse oppgavene i første rekke av helligdommene, det vil si zigguratene, og fyrstepalassene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Cappelen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 11 kategorier:

 1. Arkitektur i antikken
 2. Arkitektur i barokken
 3. Funksjonalisme i arkitekturhistorien
 4. Islamsk arkitekturhistorie
 5. Jugendstil og art nouveau i arkitekturhistorien
 6. Klassisisme i arkitekturhistorien
 7. Middelalderens arkitekturhistorie
 8. Modernisme i arkitekturhistorien
 9. Nyklassisisme og historisme i arkitekturhistorien
 10. Renessansens arkitekturhistorie
 11. Ulike lands arkitekturhistorie

Inneholder 2 artikler: