Nyklassisisme og historisme i arkitekturhistorien

Nyklassisisme er en betegnelse brukt om flere stilretninger innen europeisk kulturhistorie, særlig om den retning som blomstret ca. 1770–1830 og som hadde utgangspunkt i bevisst studium og etterligning av de antikke forbilder, både i stil og i valg av motiver. Stilen skiller seg fra andre klassisistiske stilperioder ved en dypere og mer direkte forbindelse med romersk og særlig gresk antikk. Hele artikkelen