Lysøen, eiendom i Os kommune, Hordaland, omfatter Lysøy innerst i Lysefjorden. Fiolinisten og komponisten Ole Bull kjøpte eiendommen 1872. En trevilla i en blanding av sveitserstil og maurisk stil, med tårn med løkkuppel, ble oppført 1872–73 av arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe; påbygd 1905. Bull tilbrakte somrene der, og døde der 1880. Ble 1973 skjenket til Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Nå museum; under Festspillene i Bergen holdes det konserter der.