Rikseple, eller globe, jordkloden gjengitt i metall, omgitt av et bøyleformet beslag som deler globen i en nedre halvdel og to øvre fjerdedeler; delene symboliserer de i oldtiden kjente verdensdelene – Europa, Asia og Afrika. Rikseplet som herskertegn stammer fra hellenistisk tid. De romerske keisere benyttet globen som ett av sine viktigste maktsymboler; de «holdt Jorden i sin hule hånd». Fra midten av 100-tallet e.Kr. ble seiersgudinnen Victoria satt oppå rikseplet, men i begynnelsen av 400-tallet ble hun byttet ut med et kors. Symbolet ble senere overtatt av de tyske keisere, og deretter tatt i bruk av andre suverene fyrster. Rikseplet har holdt seg som tegn på omfattende herskermakt like til våre dager. Blant de norske riksregalier oppbevares to riksepler, kongens og dronningens.