Stridsøks, stridsvåpen i bruk fra de eldste tider. Den fikk den viktigste plass i vikingtidens krigsutstyr, og i middelalderen, da sverdet var det alminnelige verge hos de fornemmere, mens stridsøksen ofte var menigmanns våpen, således de norske bønders. Brukt dels med kort, dels med langt skaft av fotfolk; ryttere derimot hadde alltid kortskaftet stridsøks. Av den langskaftede stridsøksen utviklet hellebarden seg; utviklingen kan heraldisk følges i det norske riksvåpen, hvor løvens øks ble omformet til hellebard. Nær stridsøksen i form og bruk står stridshammeren, også vanlig i middelalderen, delvis som kastevåpen. En form av stridsøks er tomahawk.