Svenningvatnet, to innsjøer i Grane kommune, Nordland, Storsvenningvatnet (5,3 km2) og Litlsvenningvatnet (1,3 km2). Sjøene ligger henholdsvis 184 og 181 moh., og gjennomløpes av Svenningelva.