Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Smøla, kommune i Møre og Romsdal fylke, sørvest for Hitra, ute i havet lengst nordvest i fylket. Omfatter øya Smøla (214 km2) og i alt 4000 mindre øyer, holmer og skjær omkring. Opprettet i 1960 da kommunene Hopen, Edøy og Brattvær ble slått sammen.

Natur

Øyene må i sin helhet regnes med til strandflaten, høyeste punkt, på øya Kuli, er 70 moh. Øya Smøla er myrlendt, og mesteparten av myra er grunn og hviler på berggrunnen, men på strekninger med dypere jordlag drives nydyrking, særlig på Frostaheia. Berggrunnen består for det meste av dioritter, men med gabbro i vest og grønnstein og gabbro i sør.

Bosetning

Folketallet har helt siden 1950 hatt en relativt sterk tilbakegang og er frem til 2006 nesten halvert; i 1996–2006 hadde Smøla størst nedgang blant fylkets kommuner, 15,3 % mot 2,1 % for Nordmøre som helhet. Hoveddelen av bosetningen ligger langs kysten, og ca. 4/5 av befolkningen bor på selve Smøla. Utenom Smøla har fiskeværet Veiholmen i nord flest innbyggere (345 innb. 2001). Det er ellers en tettbebyggelse i Dyrnesvågen vest på Smøla. Administrasjonssenteret Hopen (Nordsmøla) ligger nord på hovedøya.

Næringsliv

Jordbruk og fiske er viktige næringer på Smøla. Store myrområder er dyrket opp de siste 50 år, og det drives melkeproduksjon og grønnsakdyrking, særlig gulrotproduksjon. Smøla har størst areal til grønnsaker på friland blant fylkets kommuner. Ca. 14 % av yrkesbefolkningen er sysselsatt i fisket. Smøla har et rikt sjøfiske, og det er flere fiskeoppdrettsanlegg. Veiholmen i nord er et betydelig fiskevær med bl.a. Møre Codfish (klippfiskproduksjon). Industrien er i første rekke næringsmiddelindustri knyttet til fisket, samt mekanisk industri og en vindusfabrikk (Smølavinduet).

Statkraft SF har bygd ut et vindkraftanlegg med 68 turbiner og samlet maksimal ytelse på 150 MW på Smøla.

Samferdsel

Rv. 669 går rundt hele øya Smøla, samt på broer og fyllinger til Kuløy og Edøy. Derfra fergeforbindelse med fastlandet og Hitra, og hurtigbåtforbindelse med Kristiansund og Trondheim. Veiholmen har også veiforbindelse med broer til Smøla på Rv. 669.

Offentlige institusjoner

Smøla svarer til sognene Edøy, Brattvær og Hopen i Edøy prestegjeld, Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme, Smøla lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, og hører under Nordmøre tingrett.

Historikk og kultur

På Kuløy er det funnet en runestein, Kulisteinen, med runeinnskrift i to linjer, trolig det eldste norske kildeskrift som nevner kristendommen og landets navn. Edøy gamle kirke fra ca. 1190, brant 1887, men er siden restaurert. Her fremføres årlig utendørs spill. På Veiholmen er reist et monument over Feskarkjerringa. 1995 ble Sør-Smøla-området kåret til årets kulturminne i Norge.

Kommunevåpen

Våpenet (godkjent 1989) har to sølv oppflygende måker mot en rød bakgrunn; henspiller på kyst og hav.

Navnet ble i middelalderen skrevet Smyl, hører sammen med smule, 'oppsmuldret'; sikter sannsynligvis til de mange skjær og øyer omkring Smøla.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 19.06.2014

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Smøla

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.