Averøy

Faktaboks

Landareal
173 km²
Innbyggertall
5 788 (1. januar 2020)
Administrasjonssenter
Bruhagen
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
averøying
Målform
nøytral
Kommunenummer
1554
Høyeste fjell
Mekknøken (751 moh.)

Kommunevåpen

Averøy. Parti ved lille Sandøy. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Averøy er en kommune i Møre og Romsdal fylke, på nordmørskysten sørvest for Kristiansund. Kommunen ligger i sin helhet på øyer og består foruten av den 165 km2 store Averøya av et stort antall mindre øyer og holmer nordvest for denne.

Averøy kommune er skilt fra fastlandet og nabokommunene mot Hustadvika i Lauvøyfjorden/Kornstadfjorden i sørvest og sør, mot Gjemnes i Kvernesfjorden i sørøst og mot Kristiansund i Bremsnesfjorden i øst og nordøst.

Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av tidligere Kvernes kommune og de to tidligere kommunene Kornstad og Bremsnes' deler av Averøya og de mindre øyene utenfor. Det var en mindre grensejustering 1983 da Eldhusøya på Atlanterhavsvegen ble overført fra Eide til Averøy; endringen berørte ingen bosatte.

Natur

Berggrunnen i Averøy er grunnfjell som er omdannet i kaledonsk tid (se kaledonske orogenese) og består hovedsakelig av ulike gneiser, lokalt med forekomster av hornblendeskifer, glimmerskifer og kalk/marmor, likeledes forekomster av dypbergarter som granitt og gabbro. I nord og vest dominerer strandflatelandskap med myr og lynghei. Ut mot Hustadvika er kystlinjen opprevet og variert med et svært urent farvann. Sentralt på Averøya ligger et større fjellparti som i Mekknøken når 751 meter over havet.

Bosetning

Det meste av bebyggelsen ligger på strandflaten og er spredt; bare 28 prosent av befolkningen bor i tettsteder (2019), alle på nordsiden av Averøya (folketall 2019): Kårvåg (327) ved Atlanterhavsvegen i vest, Bremsnes (1003) mot Bremsnesfjorden i øst og Sveggen (309) ved Sveggesundet mellom Averøyas nordspiss og Sveggøya. Til sammenligning bor 73 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal i tettsteder (2019).

Av befolkningen i kommunen bor 79 prosent på Averøya, 21 prosent på øyene i nord, først og fremst Sveggøya, Ekkilsøya, Tjønnøya, Langøya, Hasløya og Storsandøya (2019). Kommunesenter er Bruhagen som ligger ved Straumsvågen noe sør for Bremsnes.

Averøy hadde en viss nedgang i folkemengden fra slutten av andre verdenskrig og frem til midten av 1960-tallet. Siden har kommunen stort sett hatt vekst i folketallet, i tiårsperioden 2010–2020 med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig, samme vekst som for Nordmøre som helhet (med kommuneinndelingen fra 2020). Til sammenligning var den årlige veksten i hele Møre og Romsdal 0,5 prosent i denne perioden.

Næringsliv

Av Averøys arbeidsplasser er ti prosent i primærnæringene mot fire prosent i hele fylket (2019). Den høye andelen skyldes særlig det betydelige fisket som drives i kommunen. Fiskeflåten hjemmehørende i kommunen hadde i 2018 en ilandbrakt fangst til en førstehåndsverdi på 221,7 millioner kroner, mer enn noen annen kommune i Romsdal/Nordmøre. Bare en mindre del av denne fangsten ilandføres i kommunen. Averøy er også en viktig fiskeoppdrettskommune, selv i landsmålestokk.

Jordbruksarealet er nesten i sin helhet eng og beite. Kommunen har atskillig melkeproduksjon, og det holdes en del sau.

Industrien sysselsetter 19 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 30 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2019). Det meste av industrien er knyttet til fisket. I 2019 var således 66 prosent av arbeidsplassene i industri i næringsmiddelindustri, blant annet en større fôrfabrikk, og 32 prosent i verkstedindustri, særlig maskinindustri.

Turistnæringen i Averøy er en næring i vekst.

Av de sysselsatte bosatt i Averøy har 40 prosent arbeid utenfor kommunen herav 20 prosent i Kristiansund, fire prosent i Hustadvika, tre prosent i Molde og en prosent i både Ålesund, Oslo og Trondheim (alt basert på kommuneinndelingen fra 2020).

Samferdsel

Veinettet er av god standard og alle bebodde øyer i kommunen er knyttet sammen med broer. Fv.64, Atlanterhavstunnelen (åpnet 2009), knytter Averøya til Kristiansund i øst. Samme vei går over nordre del av Averøya og knytter Averøya til fastlandet i vest via Atlanterhavsvegen (Nasjonal turistveg, åpnet 1989) og videre via Eide tettsted og over Fræneidet til Molde.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Averøy videregående skole på Bruhagen har linje for akvakultur, helse- og sosialfag, maskin og mekanikk. Forsøksstasjon for laksefisk på Ekkilsøya.

Averøy hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordmøre regionråd sammen med Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Averøy kommune tilsvarer de tre soknene Bremsnes, Kornstad og Kvernes i Ytre Nordmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Averøy til Nordmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Averøy

For statistiske formål er Averøy kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Nordre Averøy: Sveggen, Futsæther, Bremsnes, Røsand, Ekkilsøy, Kristvik, Ødegård
  • Indre Averøy: Kvernes, Rokset, Meek, Rånes, Stene
  • Vestre Averøy: Lillemork, Utheim, Folland, Rangøy
  • Ytre Averøy: Henda, Langøy, Kjønnøy, Sandøy
  • Midtre Averøy: Vebenstad, Øvre Bådalen, Nekstad, Hoel

Historikk og kultur

Averøy har mange fornminner fra Fosnakulturen, særlig rundt Bremsnes: gravhauger, rester etter boplasser, blant annet i den 75 meter lange Bremsneshulen. Det er ellers en stor gravrøys på Rånestangen lengst sørvest på Averøya og helleristninger med 17 figurer fra yngre steinalder på Søbstadklubben på vestsiden av Sundsfjorden nord på Averøya.

Ved Langøysundet minnesmerke over det såkalte Langøyforliket mellom Magnus den gode og kystbøndene 1040.

Averøy har tre kirker, dessuten Kvernes stavkirke fra 1300-tallet lengst sørøst på Averøya. Dette er en av de tre bevarte stavkirkene i Møre og Romsdal. Gamle Kvernes bygdemuseum har rundt 15 bygninger og en egen kystavdeling og arkeologisk avdeling. På Bremsnes ligger et fredet dommersete.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1986) har tre nedvendte gull pilspisser mot en rød bakgrunn. Motivet viser til arkeologiske funn i kommunen. Har senere også blitt omtolket til fredssymbol og satt i sammenheng med Langøyforliket.

Navnet Averøy har uviss betydning; det kommer muligens av norrønt afr, ‘stor’, eller fra ordroten av, ave, i betydning ‘vasspytt, bukt’, som eventuelt sikter til grunne sund og fjorder nordvest på øya.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Averøy bygdebok, 1979-, 3 b.
  • Strand, Edvin L.: Historisk oversikt for Kvernes gamle prestegjeld, Meek tinglag, Aferøyar skipreide, 1975
  • Sundnes, R.K.: Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid, 1948-56, 3 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg