Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Averøy, kommune i Møre og Romsdal fylke, på nordmørskysten sørvest for Kristiansund, består av Averøya og et stort antall mindre øyer og holmer nordvest for denne; kommunen ligger i sin helhet på øyer. Averøya er skilt fra fastlandet og nabokommunene ved Kornstadfjorden, Kvernesfjorden og Bremsnesfjorden.

Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av tidligere Kvernes kommune og de to tidligere kommunene Kornstad og Bremsnes' deler av Averøya og de mindre øyene utenfor. Det var en mindre grensejustering 1983 da Eldhusøya på Atlanterhavsvegen ble overført fra Eide; endringen berørte ingen bosatte.

Berggrunnen Averøy er grunnfjell som er omdannet i kaledonsk tid (kaledonske orogenese) og består hovedsakelig av ulike gneiser, lokalt med forekomster av hornblendeskifer, glimmerskifer og kalk/marmor, likeledes forekomster av dypbergarter som granitt og gabbro. I nord og vest dominerer strandflatelandskap med myr og lynghei. Ut mot Hustadvika er kystlinjen opprevet og variert med et svært urent farvann. Sentralt på Averøya ligger et større fjellparti, høyest når Mekknøken, 751 moh.

Det meste av bebyggelsen ligger på strandflaten og er spredt; bare 18 prosent av befolkningen bodde 2015 i tettsteder, alle på nordsiden av Averøya: Kårvåg ved Atlanterhavsvegen i vest, Bremsnes mot Bremsnesfjorden i øst og Sveggen ved Sveggesundet mellom Averøyas nordspiss og Sveggøya. Til sammenlingning bodde 71 prosent av befolkningen i Møre og Romsdal  i tettsteder dette året. Av befolkningen i kommunen bodde 2015 87 prosent på Averøya. Kommunesenter er Bruhagen.

Averøy hadde en viss nedgang i folkemengden fra krigens slutt og frem til midten av 1960-tallet. Siden har kommunen stort sett hatt vekst i folketallet, i tiårsperioden 2015 med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig mot 0,3 prosent på Nordmøre og 0,8 prosent i fylket som helhet.

Av Averøys arbeidsplasser er 9 prosent i primærnæringene mot 4 prosent i fylket som helhet (2014). Den høye andelen skyldes særlig de betydelige fisket som drives i kommunen. Fiskeflåten hjemmehørende i kommunen hadde 2013 en ilandbrakt fangst til en førstehåndsverdi på 192,5 mill. kr, mer enn noen annen kommune i Romsdal/Nordmøre. Bare en mindre del av denne fangsten ilandføres i kommunen. Averøy er også en viktig fiskeoppdrettskommune, selv i landsmålestokk.

Jordbruksarealet er nesten i sin helhet eng og beite. Kommunen har atskillig  melkeprodusksjon, og det holdes en del sau.

Industrien sysselsetter 19 prosent av arbeidsplassene i kommunen, 32 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet (2014). Det meste av industrien er knyttet til fisket. I 2013 var således 57 prosent av arbeidsplassene i industri i næringsmiddelindustri, blant annet en større fôrfabrikk, og 39 prosent i verkstedindustri (2013), særlig maskinindustri.

Turistnæringen i Averøy er næring i vekst.

Veinettet er av god standard og alle bebodde øyer i kommunen er knyttet sammen med broer. Fv. 64, Atlanterhavstunnelen (åpnet 2009), knytter Averøya til Kristiansund i øst. Samme vei går over nordre del av Averøya og knytter Averøya til fastlandet i vest via Atlanterhavsvegen (Nasjonal turistveg) og videre gjennom Eide og Fræna til Molde.

Averøy videregående skole på Bruhagen har linje for akvakultur, helse- og sosialfag, maskin og mekanikk. Forsøksstasjon for laksefisk på Ekkilsøya.

Averøy hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Nordmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordmøre regionråd sammen med AureEideGjemnesHalsaKristiansundRindalSmøla,SunndalSurnadal og Tingvoll.

Averøy kommune tilsvarer de tre soknene Bremsnes, Kornstad og Kvernes i Ytre Nordmøre prosti (Møre Bispedøme bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Averøy til Nordmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Averøy kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Nordre Averøy: Sveggen, Futsæther, Bremsnes, Røsand, Ekkilsøy, Kristvik, Ødegård
  • Indre Averøy: Kvernes, Rokset, Meek, Rånes, Stene
  • Vestre Averøy: Lillemork, Utheim, Folland, Rangøy
  • Ytre Averøy: Henda, Langøy, Kjønnøy, Sandøy
  • Midtre Averøy: Vebenstad, Øvre Bådalen, Nekstad, Hoel

Averøy har mange fornminner fra Fosnakulturen, særlig rundt Bremsnes: gravhauger, rester etter boplasser, bl.a. i den 75 m lange Bremsneshulen. Stor gravrøys på Rånestangen. Helleristninger på Søbstad.

Ved Langøysundet minnesmerke over det såkalte Langøyforliket mellom Magnus den gode og kystbøndene 1040.

Averøy har 3 kirker, dessuten Kvernes stavkirke fra 1300-tallet. Gamle Kvernes bygdemuseum har ca. 15 bygninger og en egen kystavdeling og arkeologisk avdeling. På Bremsnes ligger et fredet dommersete.

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har tre nedvendte gull pilspisser mot en rød bakgrunn. Motivet viser til arkeologiske funn i kommunen. Har senere også blitt omtolket til fredssymbol og satt i sammenheng med Langøyforliket.

Navnet Averøy har uviss betydning; det kommer muligens av norrønt afr, 'stor', eller fra ordroten av, ave, i betydning 'vasspytt, bukt', som eventuelt sikter til grunne sund og fjorder nordvest på øya.

  • Averøy bygdebok, 1979-, 3 b., isbn 82-993348-1-0, Finn boken
  • Strand, Edvin L.: Historisk oversikt for Kvernes gamle prestegjeld, Meek tinglag, Aferøyar skipreide, 1975
  • Sundnes, R.K.: Kvernes prestegjeld i gammel og ny tid, 1948-56, 3 b.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.