Nordmøre, den nordøstlige delen av Møre og Romsdal fylke med sørgrense omtrent ved vannskillet nord for Romsdalsfjorden og øst for Eikesdalen. Nordmøre som forvaltningsmessig enhet oppsto allerede i senmiddelalderen da det tidvis var et len under Trondheim hovedlen. Fra midt på 1600-tallet ble Nordmøre et fogderi som i forbindelse med innføringen av eneveldet i siste del av 1600-tallet ble slått sammen med Sunnmøre og Romsdal til Romsdals amt. Dette fikk en stabil avgrensning i 1704.

I dag utgjør Nordmøre to prostier og (Ytre og Indre Nordmøre) og ett tingrettsdistrikt, Nordmøre. I politimessig sammenheng er Nordmøre en del av Nordmøre og Romsdal politidistrikt. De to prostiene og tingrettsdistriktet består av 11 kommuner: Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla, Halsa, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Sunndal, Gjemnes og Eide med et samlet areal på 6058 km2 og 61 861 innbyggere (2015), 23,5 prosent av fylkets folketall.

Nordmøre har to hovedveiforbindelser: E 39, hovedforbindelsen nord-sør på Vestlandet, forbinder området med Molde i sørvest og Trondheim i nordøst, og denne krysses av Rv. 70 fra Kristiansund via Sunndalen til Oppdal på E 6. Ellers merkes Fv. 64, Atlanterhavsveien,  mellom Kristiansund og Molde og Fv. 65 fra E 39 i Halsa via Surnadal til Orkdal. Det er stamflyplass i Kristiansund (Kvernberget).

Språk

Nordmørsk hører, sammen med fosendialekt og ytternamdalsk, med til den ytre grenen av trøndersk, som i sin tur er en undergruppe av østnorsk. Det har kløyvd infinitiv, med endelsen -a i ord som hadde kort rotstavelse, og som regel ingen endingsvokal i ord med lang rotstavelse (men de fleste steder -e etter gj og kj: tenkje, byggje). Svakt bøyde hunkjønnsord har i ubestemt entall former som stuå, stue, vis, vise, kjerkje, kirke. Svakt bøyde hankjønnsord har former som hane, men slea, låve, men bakka. I bestemt form entall ender sterke hunkjønnsord på -a: bygda, svake på -å: viså. Nordmørsk har tykk l av gammelnorsk l, nordlige og vestlige kystmål (særlig Aure, Smøla, Averøy og Eide) også av . Dativ er bevart som bøyningsform, i flertall med den vestnorske endelsen -å (-o). Nordmørsk inkluderer, foruten nordmørskommunene, også dialekten i det meste av Hemne og deler av Snillfjord i Sør-Trøndelag.

Anbefalte lenker

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Møre og Romsdal

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.