Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Tingvoll, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, sørøst for Kristiansund. Tingvoll består av den langstrakte halvøya mellom Halsafjorden/Trongfjorden i øst og Tingvollfjorden i vest, samt Aspøya ved munningen av Tingvollfjorden.

Tingvoll ble opprettet som kommune 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Fra kommunen ble Øre og Straumsnes utskilt som egne kommuner, i henholdsvis 1855 og 1866. I 1964 ble Straumsnes igjen en del av Tingvoll; samtidig ble vestre del av Aspøya overført fra Frei. Sine nåværende grenser fikk Tingvoll 1965 da området Sandneset-Åsprong ved Ålvundfjorden ble skilt ut fra daværende Stangvik kommune og lagt til Tingvoll, samtidig som mens Tingvolls område på vestsiden av Tingvollfjorden ble overført til Gjemnes.

Tingvoll grenser mot Sunndal innerst på Tingvollhalvøya i sørøst- For øvrig går grensene i sjøen: Tingvollfjorden og Freifjorden i vest, Årsundfjorden i nord og Halsafjorden/Trongfjorden i øst.

Berggrunnen består overveiende av gneis av grunnfjellsalder, til dels påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). Landskapet veksler mellom bratte fjordsider og åpne viker, mellom avrundede åser og fjell som øker i høyde fra vel 500 moh. i nord til 1175 moh. (Smisetnebba) på grensen til Sunndal i sør. Tvers over halvøya går flere lave eid som følger strøkretningen sørvest-nordøst i den kaldedonske fjellkjedefoldingen, blant annet ved Meisingset, Tingvollvågen, Torjulvågen og Kanestraum.

Bosetningen ligger spredt langs kysten og i de lave eidene over halvøya. Bosettingen er særlig konsentrert til det eneste tettstedet i kommunen, administrasjonssenteret Tingvollvågen (984 innbyggere 2015) ved Tingvollfjorden, midt på halvøya. Tettere bosetting finner en også i Torjulvågen øst på halvøya og i Kvisvika i nordvest. Tettstedsandelen i befolkningen i kommunen utgjorde 2015 32 prosent mot 71 prosent i hele fylket.

Folketallet har siden 1950 vært i tilbakegang, men fra siste del av 1990-tallet har nedgangen vært svært beskjeden. I tiårsperioden 2005-15 gikk således folketallet ned med gjennomsnittlig 0,1 prosent årlig mot en vekst på 0,3 prosent for Nordmøre og 0,8 prosent for fylket som helhet.

Tingvoll har et godt jordbruk med hovedvekt på storfehold; det holdes også noe sau. Over tredjeparten av arealet i kommunen er produktiv skog, og avvirkningen 2014 var 20 500 m3; i fylket hadde bare tre kommuner større avvirkning dette året. I alt 12 prosent av arbeidsplassene i kommunen er i primærnæringene (2014). I Tingvoll drives det noe fiskeoppdrett.

Industrien i Tingvoll er relativt beskjeden og omfattet 2014 bare 7 prosent av kommunens arbeidsplasser, 19 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Tingvoll har flere tekstilbedrifter, og denne bransjen har i alt 59 prosent av industriens ansatte (2013). Kommunen har ellers noen mindre virksomheter i trelast-/trevare-, møbel- og verkstedindustri med henholdsvis 14, 11 og 10 prosent av industriens ansatte. 

I kommunen er det per 2015 utbygd tre mindre vannkraftverk med en samlet maskininstallasjon på 4,6 MW og en midlere årsproduksjon på 19,3 GWh.

Av Tingvolls bosatte yrkestakere har 37 prosent arbeid utenfor kommunen, 14 prosent i Kristiansund, 7 prosent i Sunndal og 3 prosent både i de andre kommunene på Nordmøre i alt og i Molde.

Rv. 70 (Oppdal–Sunndalsøra–Kristiansund) kommmer inn i kommunen langs Ålvundfjorden på østsiden av Tingvollhalvøya, går over eidet ved Meisingset og følger vestsiden av halvøya til Øygarden ved munningen av Tingvollfjorden der den møter E 39 (Kristiansand–Trondheim). Rv. 70/E 39 har felles trasé over Aspøya til Bergsøya i Gjemnes hvorfra Rv. 70 går nordover til Kristiansund (Krifast) og E 39 sørover til Molde. Fra Kanestraum går det bilferge på E 39 over Halsafjorden til Halsanausta. Fylkesveier forbinder grendene på østsiden av halvøya til Rv. 70.

I Tingvollvågen ligger Tingvoll vidaregåande skole.

Tingvoll hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Nordmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nordmøre regionråd sammen med AureAverøyEideGjemnesHalsaKristiansundRindalSmøla,Sunndal og Surnadal.

Tingvoll kommune tilsvarer de to sokneneStraumsnes og Tingvoll i Indre Nordmøreprosti (Møre Bispedøme bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Tingvoll til Nordmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Tingvoll kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 17 grunnkretser:

  • Tingvoll: Gyl, Torjulvågen, Vågbø, Tingvollvågen nord, Tingvollvågen øst, Tingvollvågen sør, Meisingset, Skar
  • Straumsnes: Aspa, Aspøy, Eikrem, Ulset, Grimstad, Kvisvik, Årsund, Rakstang, Kanestraum

Ved tettstedet ligger Tingvoll kyrkje, en steinkirke bygd som fylkeskirke på andre halvdel av 1100-tallet i dels romansk, dels gotisk stil. Den har middelalderske kalkmalerier og ellers et rikt interiør med blant annet prekestol i senrenessanse og altertavle i barokk. Straumsnes kyrkje er en langkirke i tre fra 1864. Ved tettstedet ligger også Tingvoll bygdemuseum med en rekke gamle hus.

I bergveggen ved Hindhammer noen km sør for bygdesenteret er det et større felt med 4000-5000 år gamle hellemalinger. På Aspøya er det minner fra vikingtiden, bl.a. gravrøyser og tre bautasteiner.

Kommunevåpenet (godkjent 1984) har fem grønne eikeblad i rosett mot en sølv bakgrunn; Norges nordligste frittvoksende eikeskog ligger i kommunen.

Navnet er opprinnelig navnet på den nåværende prestegården, norrønt þingvǫllr, vollen eller sletta hvor tinget blir holdt.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.