Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Surnadal, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Nordmøre, grenser i øst til Sør-Trøndelag. Surnadal ligger øst for Halsafjordens indre armer, omkring Åsskardfjorden, Hamnesfjorden, Surnadalsfjorden og Todalsfjorden og strekker seg ca. 30 km østover fra hovedfjorden. Opprettet 1965 da de tidligere kommunene Surnadal og Åsskard ble slått sammen med sognene Stangvik og Todal fra tidligere Stangvik kommune.

Natur

Den sørlige halvdel av kommunen ligger i Trollheimen med en rekke topper med høyder 1200–1600 moh. bl.a. Snota (1668 moh.). Helt i sør går den trange, bratte Todalen sørøstover fra botnen av Todalsfjorden. Nord for Trollheimen går den brede og åpne Surnadalen østover fra Surnadalsfjorden. Her renner elven Surna med sideelvene Vindøla og Folla, som kommer fra Trollheimen. Nord for og parallelt med Surnadalen ligger Bæverdalen med elva Bævra, som renner ut i Hamnesfjorden. I en sone langs Surnadalen består berggrunnen av skifer og kalk, nord og sør for denne sonen består berggrunnen av gneis. Surna er en kjent lakseelv.

Bosetning

Etter den annen verdenskrig holdt folketallet seg stabilt frem til 1970, i tiårsperioden 1996–2006 har folketallet gått ned med 4,5 % mot 2,1 % for Nordmøre som helhet. Hovedtyngden av bosetningen ligger i Surnadalen. Sør for utløpet av Surna ligger Surnadalsøra, som har vokst sammen med Skei lenger oppover i dalen til et sammenhengende tettsted (2246 innb. 2008). Spredt bosetning ligger langs hele dalen og ellers i de andre dalstrøkene og enkelte steder ved kysten.

Næringsliv

Surnadal er en god jord- og skogbruksbygd. Særlig i hoveddalføret er god jordbruksjord med store bruk og hovedvekt på husdyrhold og korndyrking. Årlig skogavvirkning ligger på 15 700 m2 (2004). Den viktigste industrien er møbel-, innrednings-, trevare- og plastvareindustri; kalksteingruve. I Bæverdalen er Svorka utbygd (22 MW). I Follas dalføre er demt opp to store magasiner hvor vann fra Rinna og Vindøla er ført til. Mellom magasinene ligger Gråsjø kraftverk (15 MW) og nede i Surnadalen Trollheim kraftverk (130 MW).

Samferdsel

Fra Trondheim/Orkdal ned Surnadalen går Rv. 65 som deler seg ved Skei. Nordvestover er det vei/fergeforbindelse til Kristiansund (Rv. 65) og sørvestover vei/fergeforbindelse til Sunndalsøra (Rv. 670).

Offentlige institusjoner

Surnadal har folkehøyskole og videregående skole med varierte studieretninger.

Surnadal svarer til sognene Stangvik, Todal og Åsskard i Stangvik prestegjeld samt sognene Øye, Ranes og Mo i Surnadal prestegjeld, Indre Nordmøre prosti i Møre bispedømme, tilhører Surnadal og Rindal lensmannsdistrikt i Nordmøre og Romsdal politidistrikt og hører under Nordmøre tingrett. Mo kirke er en Y-kirke i tre, bygd 1728.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en skråstilt sølv tvillingstreng laget ved taggesnitt mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler kommunen geografisk.

Om navnet, se Surna.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 05.09.2011

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Surnadal

Geir Thorsnæs

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.