Smøla er ein kommune i Møre og Romsdal fylke som i sin heilskap ligg på øyar lengst nordvest på Nordmøre. Smøla omfattar forutan øya Smøla (216 km2) 5846 andre mindre øyar, holmar og skjer, og dette gir kommunen meir enn halvparten av alle øyane i fylket. Smøla blei oppretta som kommune under namnet Edøy ved innføringa av det lokale sjølvstyret i 1837. Hele artikkelen