Sogn i Smøla kommune, Møre og Romsdal, svarer til den tidligere Brattvær kommune; 499 innbyggere (2015). Omfatter den nordvestlige del av Smøla og småøyene nordvest og vest for øya. Sognet har navn etter den 0,2 km2 store, ubebodde øya Brattværet nordvest for Smøla.