Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Nedre Eiker, kommune i Buskerud fylke, vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva, opprettet i 1885 ved deling av den daværende Eiker kommune i Øvre Eiker og Nedre Eiker. Kommunen strekker seg nordover i Finnemarka til Glitrevann og sørover til åsene øst for Eikeren på grensen til Vestfold.

Nedre Eiker grenser til Lier i nordøst, Drammen i øst og sørøst, Hof i Vestfold i sør og Øvre Eiker i vest. I Glitrevann helt nord i kommunen møtes fire kommuner, i tillegg til Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier også Modum.

Det går et belte av kambrosilurisk skifer og kalkstein øst–vest i kommunen. Dette omfatter dalbunnen og åsene nærmest på sørsiden, vest for Mjøndalen, men begrenser seg lenger øst til Konneruddalen. Over disse avsetningene ligger harde, magmatiske bergarter fra permtiden som granitt, syenitt og porfyr i Finnemarka (se også Glitrevannskalderaen) i nord og i åsene helt i sør. Det er innslag av lavabergarter på nordsiden av Drammenselva ved Steinberg og i et område lengst sør i kommunen. Åsene når 607 moh. i nord (Trettekollen på grensen til Lier), 596 moh. i sør (Seteråsen).

Drammensdalen er åpen og flat, særlig er den åpen i kambrosilurområdene i vest. I øst er dalsidene brattere og dalen noe smalere. Dalbunnen er dekket av marin leire. En fjerdedel av arealet i kommunen ligger under 160 moh., og her er det aller meste av jordbruksarealene og bosetningen.

De aller fleste av kommunens innbyggere bor i tettbebyggelsene langs Drammenselva som tilhører Drammen tettsted (23 074 innb. 2013). Dette året bodde 98 prosent av kommunens innbyggere i tettsteder; Etter Drammen har Nedre Eiker den høyeste tettstedsandelen blant buskerudkommunene. Til sammenligning var andelen i fylket som helhet dette året 81 prosent.

Kommunen har hatt jevn befolkningstilvekst i hele etterkrigstiden, og kommunen hadde i 2014 nesten tre ganger så stor befolkning som ved krigens slutt. I tiårsperioden 2004-14 hadde kommunen en befolkningstilvekst på gjennomsnittlig 1,1 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Med unntak av offentlig administrasjon og tjenesteyting er varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet Nedre Eikers viktigste næringer etter sysselsetting, med 26 prosent av kommunens arbeidsplasser (2013). Industrien hadde dette året 13 prosent av kommunens arbeidsplasser, 31 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning, mens primærnæringene bare hadde i underkant av én prosent av arbeidsplassene; bare Drammen hadde dette året en lavere andel i primærnæringene blant buskerudkommunene.

Nedre Eiker har tradisjonelt vært en industrikommune med særlig vekt på treforedling og trevareindustri. Industrien har gått betydelig tilbake, og viktigste bransjer er nå (2011) plast- og gummiindustri (43 prosent av industriens sysselsatte), i denne sammenheng merkes særlig Trelleborg Offshore Norway AS i Krokstadelva. Andre viktige næringer er næringsmiddelindustri (22 prosent), verkstedindustri (21 prosent), trelast- og trevareindustri (5 prosent) og bergverk (sand og grusdrift, 4 prosent). 

Topografien er den viktigste årsaken til den beskjedne sysselsettingen i primærnæringene i Nedre Eiker sammenlignet med de øvrige kommunene i Drammenselvas dalføre. Hele 91 prosent av jordbruksarealet i kommunen er åker og hage, 83 prosent brukes til korn alene (2011). Noe hagebruk.

Av de bosatte yrkestakerne i Nedre Eiker arbeider 68 prosent utenfor kommunen (2013), 31 prosent i Drammen og 47 prosent i drammensområdet som helhet (utenom Nedre Eiker). Dessuten hadde 9 prosent av yrkestakerne arbeid i Oslo, 5 prosent i Asker/Bærum mens 3 prosent hadde arbeid i Kongsberg.

Sørlandsbanen (strekningen Drammen-Hokksund utgjorde tidligere en del av Randsfjordbanen) går gjennom kommunen på sørsiden av Drammenselva. Denne traseen brukes også for Bergensbanen mellom Oslo og Hønefoss. Steinberg og Mjøndalen har stopp for lokaltogene på strekningen Kongsberg-Oslo-Eidsvoll.

Også E 134 (Drammen–Haugesund) går gjennom kommunen på sørsiden av Drammenselva. På nordsiden går Fv. 283 (Drammen–Hokksund) med broforbindelse over Drammenselva mellom Krokstadelva og Mjøndalen; denne knytter de to hovedveiene sammen.

Drammenselva er seilbar gjennom Nedre Eiker for lektere og slepebåter.

Nedre Eiker hører til Sør-Øst politidistrikt, Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Drammensregionen sammen med DrammenSandeSvelvik og Øvre Eiker.

Nedre Eiker kommune tilsvarer de to soknene Mjøndalen og Nedre Eiker i Eiker prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nedre Eiker til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

For statistiske formål er Nedre Eiker kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 41 grunnkretser:

  • Krokstadelva: Horgen-Brekke, Krokstadjordet-Løkka, Eknes-Møllenhof, Prestbråten-Nedre Eiker kirke, Stenseth terrasse delfelt 5, Stenseth terrasse delfelt 3, Stenseth terrasse delfelt 1, Lysaker gård-Langløkka, Hovjordet, Årbogen-Bjørkedokk, Fabrikkroken-Langemyr, Borgetjern
  • Solbergelva: Fallaksøy-Elveveien, Herstrøm-Ulverudbekken, Nedre Eiker kirke-Blåfjellveien, Blåfjellveien-Olleveien, Tunvoll-Løkkeveien, Spinnerikroken-Ulverudbekken, Fjellveien-Tollefshagen, Tollefshagen-Buskerudveien, Huldreheim-Breihella, Solbergfjell-Bråtan, Vasshella-Vrangen
  • Steinberg: Loesøya-Steinberg stasjon, Rundtom-Kilen, Skistad-Skalpe
  • Mjøndalen: Eker papirfabrikk-renseanlegget, Krok-Kjøya, Hatten-Drammensveien, Hagatjernsveien-Fjerdingen, Solløs-Åkerbråtan, Veia-Vikkollen, Korvald-Vikåsen, Mihle-Rygh, Midtåsen, Skomakerbråten-Åsen gamle skole, Åsenområdet felt A,B og C, Åsendammen-Svarttjern, Hagatjern-Ormtjern, Grytjern-Langetjern, Ytterkollen

På Portåsen ligger dikteren Herman Wildenveys barndomshjem med Ørnulf Basts statue i parken. Solberg Spinneri, som ble grunnlagt i 1818 i Drammen av Hans Nielsen Hauge, ble flyttet til Solbergelva i 1821, og var i en periode Norges største bomullsspinneri. Gamle spinneribygninger med arbeiderboliger. Her ligger også Buskerud kunstnersenter med kulturrelaterte aktiviteter.

Nedre Eiker kirke, som er sognekirke for Nedre Eiker, ligger i Krokstadelva. Den er en langkirke i tre i sveitserstil, bygd 1860. Altertavle av Christen Brun. Mjøndalen kirke, som er sognekirke for Mjøndalen sogn, er en moderne murkirke fra 1983.

Kommunevåpenet (godkjent 1970) har tre gull eikeblad, to over ett, mot en rød bakgrunn; gjenspeiler navnet Eiker.

Navnet er norrønt Eikjar, flertall av trenavnet eik.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.