Nedre Eiker

Faktaboks

Landareal
122 km²
Innbyggertall
24 917
Administrasjonssenter
Mjøndalen

Kommunevåpen

Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Nedre Eiker. Nedre Eiker kirke ligger på nordsiden av Drammenselva, som deler kommunen i to. På den andre siden sees administrasjonssenteret Mjøndalen med blandet industri-, nærings- og boligbebyggelse. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Nedre Eiker av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Nedre Eiker, kommune i Buskerud fylke, vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva. Kommunen strekker seg nordover i Finnemarka til Glitrevann (se Glitre) og sørover til åsene øst for Eikeren på grensen til Vestfold. Nedre Eiker kommune ble opprettet i 1885 ved deling av den daværende Eiker kommune i Øvre Eiker og Nedre Eiker.

Nedre Eiker grenser til Lier i nordøst, Drammen i øst og sørøst, Hof i Vestfold i sør og Øvre Eiker i vest. I Glitrevann helt nord i kommunen møtes fire kommuner, i tillegg til Nedre Eiker og Øvre Eiker også Lier også Modum.

Natur

Det går et belte av kambrosilurisk skifer og kalkstein øst–vest i kommunen. Dette omfatter dalbunnen og åsene nærmest på sørsiden, vest for Mjøndalen, men begrenser seg lenger øst til Konneruddalen. Over disse avsetningene ligger harde, magmatiske bergarter fra permtiden som granitt, syenitt og porfyr i Finnemarka (se også Glitrevannskalderaen) i nord og i åsene helt i sør. Det er innslag av lavabergarter på nordsiden av Drammenselva ved Steinberg og i et område lengst sør i kommunen. Åsene når 607 moh. i nord (Trettekollen på grensen til Lier), 596 moh. i sør (Seteråsen).

Drammensdalen er åpen og flat, særlig er den åpen i kambrosilurområdene i vest. I øst er dalsidene brattere og dalen noe smalere. Dalbunnen er dekket av marin leire. En fjerdedel av arealet i kommunen ligger under 160 moh., og her er det aller meste av jordbruksarealene og bosetningen.

Bosetning

De aller fleste av kommunens innbyggere bor i tettbebyggelsene langs Drammenselva som tilhører Drammen tettsted (Solbergelva, Krokstadelva, Steinberg og Mjøndalen med i alt 23 838 innbyggere 2016). Dette året bodde 98 prosent av Nedre Eikers innbyggere i tettsteder. Etter Drammen har Nedre Eiker høyest tettstedsandel blant buskerudkommunene. Til sammenligning var tettstedsandelen i fylket som helhet dette året 81 prosent.

Kommunen har hatt jevn befolkningstilvekst i hele etterkrigstiden, og kommunen hadde i 2017 nesten tre ganger så stor befolkning som ved krigens slutt. I tiårsperioden 2007–17 hadde kommunen en vekst i folketallet på gjennomsnittlig 1,2 prosent årlig, samme vekst som i fylket som helhet.

Næringsliv

Med unntak av offentlig administrasjon og tjenesteyting er varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet Nedre Eikers viktigste næringer etter sysselsetting, med 24 prosent av kommunens arbeidsplasser (2015). Industrien hadde dette året 12 prosent av kommunens arbeidsplasser, 30 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning, mens primærnæringene bare hadde noe under én prosent av arbeidsplassene; blant buskerudkommunene hadde bare Drammen dette året en lavere andel i av arbeidsplassene i primærnæringene.

Nedre Eiker har tradisjonelt vært en industrikommune med særlig vekt på treforedling og trevareindustri. Industrien har gått betydelig tilbake, og viktigste bransjer er nå (2014) gummi-, plast- og mineralsk industri (46 prosent av industriens sysselsatte), i denne sammenheng merkes særlig Trelleborg Offshore Norway AS i Krokstadelva. Andre viktige næringer er næringsmiddelindustri (22 prosent), verkstedindustri (21 prosent), bergverk (sand og grusdrift med fem prosent) og trelast- og trevareindustri (tre prosent).

Topografien er den viktigste årsaken til den beskjedne sysselsettingen i primærnæringene i Nedre Eiker sammenlignet med de øvrige kommunene i Drammenselvas dalføre. Hele 93 prosent av jordbruksarealet i kommunen er åker og hage, 81 prosent brukes til korn alene (2016). Noe hagebruk.

Av de bosatte yrkestakerne i Nedre Eiker arbeider 69 prosent utenfor kommunen (2015) hvorav 32 prosent i Drammen og i alt 15 prosent i de øvrige kommunene i Drammen-området. Dessuten hadde åtte prosent av yrkestakerne arbeid i Oslo, seks prosent i Asker/Bærum mens tre prosent hadde arbeid i Kongsberg.

Samferdsel

Sørlandsbanen (strekningen Drammen-Hokksund utgjorde tidligere en del av Randsfjordbanen) går gjennom kommunen på sørsiden av Drammenselva. Denne traseen brukes også for Bergensbanen mellom Oslo og Hønefoss. Steinberg og Mjøndalen har stopp for lokaltogene på strekningen Kongsberg-Oslo-Eidsvoll.

Også E 134 (Drammen–Haugesund) går gjennom kommunen på sørsiden av Drammenselva. På nordsiden går Fv. 283 (Drammen–Hokksund) med broforbindelse over Drammenselva mellom Krokstadelva og Mjøndalen; denne knytter de to hovedveiene sammen.

Drammenselva er seilbar gjennom Nedre Eiker for lektere og slepebåter.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Nedre Eiker hører til Sør-Øst politidistrikt, Kongsberg og Eiker tingrett og Borgarting lagmannsrett. Nedre Eiker kommune svarer til de to soknene Mjøndalen og Nedre Eiker i Eiker prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Drammensregionen sammen med Drammen, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nedre Eiker til Buskerud fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Nedre Eiker

For statistiske formål er Nedre Eiker kommune (per 2016) inndelt i fire delområder med til sammen 41 grunnkretser:

  • Krokstadelva: Horgen-Brekke, Krokstadjordet-Løkka, Eknes-Møllenhof, Prestbråten-Nedre Eiker kirke, Stenseth terrasse delfelt 5, Stenseth terrasse delfelt 3, Stenseth terrasse delfelt 1, Lysaker gård-Langløkka, Hovjordet, Årbogen-Bjørkedokk, Fabrikkroken-Langemyr, Borgetjern
  • Solbergelva: Fallaksøy-Elveveien, Herstrøm-Ulverudbekken, Nedre Eiker kirke-Blåfjellveien, Blåfjellveien-Olleveien, Tunvoll-Løkkeveien, Spinnerikroken-Ulverudbekken, Fjellveien-Tollefshagen, Tollefshagen-Buskerudveien, Huldreheim-Breihella, Solbergfjell-Bråtan, Vasshella-Vrangen
  • Steinberg: Loesøya-Steinberg stasjon, Rundtom-Kilen, Skistad-Skalpe
  • Mjøndalen: Eker papirfabrikk-renseanlegget, Krok-Kjøya, Hatten-Drammensveien, Hagatjernsveien-Fjerdingen, Solløs-Åkerbråtan, Veia-Vikkollen, Korvald-Vikåsen, Mihle-Rygh, Midtåsen, Skomakerbråten-Åsen gamle skole, Åsenområdet felt A,B og C, Åsendammen-Svarttjern, Hagatjern-Ormtjern, Grytjern-Langetjern, Ytterkollen

Historikk og kultur

På Portåsen ligger dikteren Herman Wildenveys barndomshjem med Ørnulf Basts statue i parken. Solberg Spinneri, som ble grunnlagt i 1818 i Drammen av Hans Nielsen Hauge, ble flyttet til Solbergelva i 1821, og var i en periode Norges største bomullsspinneri. Gamle spinneribygninger med arbeiderboliger. Her ligger også Buskerud kunstnersenter med kulturrelaterte aktiviteter.

Nedre Eiker kirke, som er sognekirke for Nedre Eiker, ligger i Krokstadelva. Den er en langkirke i tre i sveitserstil, bygd 1860. Altertavle av Christen Brun. Mjøndalen kirke, som er sognekirke for Mjøndalen sogn, er en moderne murkirke fra 1983.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1970) har tre gull eikeblad, to over ett, mot en rød bakgrunn; gjenspeiler navnet Eiker.

Navnet er norrønt Eikjar, flertall av trenavnet eik.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Austad, Ingvar: Eikerbygda : historisk bok om Eiker, 1974, isbn 82-990220-0-2, Finn boken
  • Hurum, Jørn H. & Merethe Frøyland, red.: Nedre Eikers underjordiske skatter : stein til nytte og glede, 2004, isbn 82-994647-1-4, Finn boken
  • Johansen, Øystein Kock m.fl.: Eikers historie, 1994, 3 b., isbn 82-993165-0-2, Finn boken
  • Johnsen, Nils: Eker : træk av en storbygds saga, 1914, Finn boken
  • Lillevold, Eyvind: Nedre Eiker, 1960, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg