Drammen

Drammen er en kommune sørøst i Buskerud fylke, innerst i Drammensfjorden. Kommunen omfatter de rundt sju nederste kilometerne av Drammenselva og en tilsvarende strekning av Drammensfjordens sørbredd utenfor elvemunningen, i tillegg skogstrekninger på både sør- og nordsiden av elva (Drammensmarka).Drammen fikk sine nåværende grenser i 1964 da Skoger kommune ble overført fra Vestfold. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 13 artikler: