Steinberg, tettbebyggelse i Nedre Eiker kommune, Buskerud, på sørsiden av Drammenselva mellom Hokksund og Mjøndalen, utgjør en del av Drammen tettsted, 1 866 innbyggere (2017). Næringsområde på Loesmoen i vestre del av tettbebyggelsen, over grensen til Øvre Eiker. Steinberg stasjon er fast stoppested på lokaltogforbindelsen Kongsberg-Drammen-Oslo-Eidsvoll.