Nedre Eiker

Nedre Eiker, kommune i Buskerud fylke, vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva. Kommunen strekker seg nordover i Finnemarka til Glitrevann (se Glitre) og sørover til åsene øst for Eikeren på grensen til Vestfold. Nedre Eiker kommune ble opprettet i 1885 ved deling av den daværende Eiker kommune i Øvre Eiker og Nedre Eiker. Nedre Eiker grenser til Lier i nordøst, Drammen i øst og sørøst, Hof i Vestfold i sør og Øvre Eiker i vest. Hele artikkelen

Ny artikkel