Mehmet 2, kalt Fatih 'Erobreren' 1432–81, sultan 1444–46 og fra 1451. Mehmet 2 kan betraktes som Det osmanske rikets egentlige grunnlegger, ettersom han i 1453 erobret Konstantinopel, også kalt Istanbul, som dermed ble hovedstaden i riket. Videre tok han Serbia 1459, Det komeniske keiserriket Trapezunt 1461, de greske bykoloniene ved Egeerhavet 1479 og Albania. Mehmet sørget også for å utarbeide den første tyrkiske lovsamling, opprettet en regulær hær og støttet kunst og kultur.