Trapezunt-riket, bysantinsk statsdannelse 1204–1461 langs den tyrkiske svartehavskysten rundt byen Trabzon. Da Konstantinopel 1204 ble inntatt av korsfarerne, flyktet to sønnesønner av keiser Andronikos 1 og grunnla det uavhengige riket Trapezunt, med Aleksios 1 Komnenos som keiser. På grunn av sin isolerte beliggenhet og omfattende ekteskapsallianser med fremmede fyrstehus klarte Trapezunt under Komnenos-familien å beholde sin selvstendighet helt til 1461, da det ble innlemmet i det osmanske riket. Trapezunt bygde sin velstand dels på eksport av metaller, vin og tekstiler, dels på avgifter på transitthandelen øst–vest langs svartehavskysten.