Det osmanske riket er den staten som oppstod av tyrkiske stammer i nordvestre Anatolia (dagens Tyrkia) mot slutten av 1200-tallet. Rikets historie omfattet en rekke folkeslag, kulturer, religioner, språk, samt sosioøkonomiske og politiske praksiser. Riket er oppkalt etter lederdynastiet som satt ved makten så lenge riket besto, Det osmanske hus. Det osmanske riket strakte seg over tre distinkte historiske epoker: Det startet i seinmiddelalderen, blomstret gjennom den tidlig moderne perioden og fortsatte inn på starten av 1900-tallet. Hele artikkelen