Det osmanske riket

Det osmanske riket, eller Det ottomanske riket, er navnet på den staten som oppstod rundt 1300 i nordvestre Anatolia, da Osman 1 (død 1326) arvet et len etter sin far Ertogrul gazi. Riket eksisterte fram til 1923, da de siste restene av dette overgikk til Republikken Tyrkia. Tradisjonelt er Det osmanske riket også blitt omtalt som Tyrkia. Dette navnet ble også brukt om forløperstaten Seldsjukkriket i Anatolia, og brukes i dag om etterfølgeren Republikken Tyrkia.Om forhistorie og eldste historie, se: Lilleasia Det bysantinske riket Seldsjukkriket i Anatolia Det osmanske rikets historie . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunvald Axner Ims

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 65 artikler:

F

  1. ferman

G

  1. gazi

P

  1. pasja