Vassfaret, skogkledt dalføre i grensetraktene mellom Hallingdal og Valdres, i Nes og Flå kommuner, Buskerud, og Sør-Aurdal kommune, Oppland. Ofte behandles Vassfaret i sammenheng med Vikerfjell ved Sperillen i øst og den mellomliggende Vidalen som ett skogs- og fjellområde.

Fra sjøen Vangen (838 moh.) i Sør-Aurdal kommune renner en kort bekk til den store sjøen Strøstjern/Strøen (747 moh.). Herfra renner Strøselva sørover til Nevlingen (572 moh.) og deretter sørøstover via flere småvann til Aurdalsfjorden (548 moh.). Derfra renner Aurdøla østover til sørbygda i Hedalen og etter sammenløpet med Hedalselva under navnet Urula videre østover til nordenden av Sperillen. Fylkesgrensen mellom Oppland (Sør-Aurdal kommune) og Buskerud (Nes i nord, deretter Flå) går i vassdraget nedover til og med Aurdalsfjorden. Nedenfor Aurdalsfjorden går hovedelva en strekning i Sør-Aurdal kommune før den renner inn i Ringerike kommune, Buskerud og munner ut i Sperillen.

De bratte skog- og fjelliene på begge sider av vassdraget har topper opptil 1284 moh. i Sørbølfjellet i Flå kommune lengst sørvest i Vassfaret. Området var tidligere tilholdssted for en bjørnestamme.

Funn viser at det har vært virksomhet i Vassfaret siden før Svartedauden (1349) og fast bosetning fra midten av 1700-tallet til 1921. Det er gjort funn av 12 gårdsbruk og boplasser og rundt 20–30 setrer har vært i bruk. Skogsdrift har pågått i mer enn 300 år, og det finnes mølle og fløtningsdammer.

I dag har ikke Vassfaret fast bosetting.

Vassfaret var inntil 1940-årene relativt urørte skog- og fjellområder uten veier. Senere er skogsbilveier bygd inn i området fra nord, sør og øst, og det er bygd hytter i utkantene. Vassfaret representerer en naturtype som er karakteristisk for indre deler av Østlandet og kultur-, plante- og dyreliv knyttet til dette området. Et felt i Buvassdalen i nordvest ble 1954 fredet som urskog. 1985 ble to landskapsvernområder (Vassfaret-Vidalen og Indre Vassfaret) og ni naturreservater opprettet med et samlet areal på ca. 260 km2. Vassfaret Bjørnepark åpnet 1997 på Flå.

Navnet Vassfaret (av vassfar, 'elv med de tilhørende sjøer i hele dens lengde', i utgangspunktet er en betegnelse som er begrenset til elva/sjøene og dalføret selv om det fra tid til annen også brukes om hele skog- og fjellområdet mellom Valdres og Hallingdal.

Folke- og dyrelivet i traktene er dikterisk behandlet av Mikkjel Fønhus i flere fortellinger. Også forfatterne Per Hohle og Edvard Elsrud har hentet inspirasjon fra dette området.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

15. november 2010 skrev Karsten Lien

Jeg vil ikke si at Ringerike inngår i Vassfaret. Vassfaret regnes vanligvis ned til Mana, evt. ned til Aurdølas sammenløp med Urula. Men ikke helt ned til Nes!

15. november 2010 svarte Tidligere redaksjon for geografi

Hallo Karsten,
Ringerike er jeg med på, men jeg er litt usikker når du skriver "ikke helt ned til Nes". Her snakker vi vel om Nes kommune som strekker seg helt nord til grensen mot Sør-Aurdal. Eller misforstår jeg deg?
Vennlig hilsen Kirsten Halvorsen

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.