Utsikt over Nevlingen fra Vassfarplassen.
Utsikt over Nevlingen fra Vassfarplassen.
Utsikt over Nevlingen fra Vassfarplassen.

Vassfaret er et skogkledt dalføre i grensetraktene mellom Hallingdal og Valdres, i Nesbyen og Flå kommuner, Buskerud fylke, og Sør-Aurdal kommune, Innlandet fylke. Ofte behandles Vassfaret i sammenheng med Vikerfjell ved Sperillen i øst og den mellomliggende Vidalen som ett skogs- og fjellområde.

Natur

Fra sjøen Vangen (838 meter over havet) i Sør-Aurdal kommune renner Teinvassbekken kort vei sørover til den store sjøen Strøstjern/Strøen (749 meter over havet). Herfra renner Strøselve videre sørover til Nevlingen (574 meter over havet) og deretter østover via flere småvann til Aurdalsfjorden (548 meter over havet). Fra denne renner Aurdøla videre østover til sørbygda i Hedalen, og her løper den sammen med Hedalselva fra nord og danner Urula, som renner østover til nordenden av Sperillen. Fylkesgrensen mellom Innlandet (Sør-Aurdal kommune) og Buskerud (Nesbyen i nord, Flå i sør) går i vassdraget nedover til og med Aurdalsfjorden. Nedenfor Aurdalsfjorden går hovedelva en strekning i Sør-Aurdal kommune før den renner inn i Ringerike kommune, Buskerud, og munner ut i Sperillen.

De bratte skog- og fjelliene på begge sider av vassdraget har topper opptil 1284 meter over havet i Sørbølfjellet i Flå kommune lengst sørvest i Vassfaret. Området var tidligere tilholdssted for en bjørnestamme.

Bosetning

Funn viser at det har vært virksomhet i Vassfaret siden før svartedauden (1349) og fast bosetning fra midten av 1700-tallet til 1921. Det er gjort funn av tolv gårdsbruk og boplasser, og rundt 20–30 setrer har vært i bruk. Skogsdrift har pågått i mer enn 300 år, og det finnes mølle og fløtningsdammer.

I dag har ikke Vassfaret fast bosetning.

Naturvern

Aurdalsfjorden i Vassfaret, sett fra Nevlingkollen.
Aurdalsfjorden i Vassfaret, sett fra Nevlingkollen.
Aurdalsfjorden i Vassfaret, sett fra Nevlingkollen.

Vassfaret var inntil 1940-årene relativt urørte skog- og fjellområder uten veier. Senere er skogsbilveier bygd inn i området fra nord, sør og øst, og det er bygd hytter i utkantene.

Vassfaret representerer en naturtype som er karakteristisk for indre deler av Østlandet og kultur-, plante- og dyreliv knyttet til dette området. Et felt i Buvassdalen i nordvest ble i 1954 fredet som urskog. I 1985 ble to landskapsvernområder (Vassfaret-Vidalen og Indre Vassfaret) og ni naturreservater opprettet med et samlet areal på rundt 260 kvadratkilometer. Vassfaret Bjørnepark åpnet i 1997 på Flå.

Navnet

Vassfaret (av vassfar, 'elv med de tilhørende sjøer i hele dens lengde') er i utgangspunktet et navn som er begrenset til elva/sjøene og dalføret, selv om det fra tid til annen også brukes om hele skog- og fjellområdet mellom Valdres og Hallingdal.

Diktning

Folke- og dyrelivet i traktene er dikterisk behandlet av Mikkjel Fønhus i flere fortellinger. Også forfatterne Per Hohle (1918–1999) og Edvard Elsrud (1926–1994) har hentet inspirasjon fra dette området.

Kart

Vassfaret
Vassfaret
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Elgmork, Kåre, red.: Natur og menneske i Vassfaret, 1983, isbn 82-00-06196-5
  • Elsrud, Edvard: Vassfartraktene: med kjentfolk gjennom Vassfaret, Vidalen og Bogfjellene, 1992, isbn 82-529-1933-2
  • Hohle, Per: Folk og skrømt i Vassfaret, 1973, isbn 82-05-05905-5
  • Hohle, Per: Minner fra Vassfaret, 1996, isbn 82-90723-35-0
  • Hohle, Per: Vassfaret, 1982

Kommentarer (3)

skrev Karsten Lien

Jeg vil ikke si at Ringerike inngår i Vassfaret. Vassfaret regnes vanligvis ned til Mana, evt. ned til Aurdølas sammenløp med Urula. Men ikke helt ned til Nes!

svarte Redaksjonen i Store norske leksikon

Hallo Karsten,Ringerike er jeg med på, men jeg er litt usikker når du skriver "ikke helt ned til Nes". Her snakker vi vel om Nes kommune som strekker seg helt nord til grensen mot Sør-Aurdal. Eller misforstår jeg deg?Vennlig hilsen Kirsten Halvorsen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg