Finlands historie

Finlands historie begynner med den svenske erobringen omkring 1150, og landet var frem til 1808 underlagt Sverige. Under Den store nordiske krig ble hele Finland ble erobret av Russland i 1713–1716. Ved freden i Nystad i 1721 måtte Sverige avstå Karelen med Viipuri (Viborg). En svensk-russisk krig endte med enda flere svenske avståelser i øst. I 1808 erobret tsar Alexander 1 resten av Finland, og landet ble et autonomt storfyrstedømme innenfor det russiske rike. Hele artikkelen