Finlands historie begynner med den svenske erobringen omkring 1150, og landet var frem til 1808 underlagt Sverige. Under Den store nordiske krig ble hele Finland erobret av Russland i 1713–1716. Ved freden i Nystad i 1721 måtte Sverige avstå Karelen med Viipuri (Viborg). En svensk-russisk krig endte med enda flere svenske avståelser i øst. I 1808 erobret tsar Alexander 1 resten av Finland, og landet ble et autonomt storfyrstedømme innenfor det russiske rike. Hele artikkelen