Ungfinnene, finsk politisk gruppering, den liberale fløy av det tradisjonelle Finske parti fra 1860-årene. Som svar på den russiske undertrykkelsen i Finland omkring år 1900 gikk ungfinnene, i motsetning til gammelfinnene, inn for en passiv motstandspolitikk. Dette førte til at de 1902 brøt ut og dannet sitt eget parti, Det finske konstitusjonelle parti. Blant de mest kjente ungfinnene var de senere presidentene K. J. Ståhlberg og P. E. Svinhufvud.