Rudolf Holsti, finsk politiker og diplomat, utenriksminister 1919–22 og 1936–38. Medlem av Landdagen fra 1913 som representant for det ungfinske parti. Pga. sin klare vestorientering var han med i den finske delegasjon til fredskonferansen i Paris 1919 og ble samme år utenriksminister. Han måtte gå av i 1922, da hans plan om et vestorientert forbund av de øst-baltiske statene ikke fikk tilslutning i Riksdagen. Etter å ha hatt flere diplomatiske stillinger, bl.a. som Finlands faste representant ved Folkeforbundet fra 1927, ble Holsti igjen utenriksminister 1936. Han forsøkte da uten hell å bedre forholdet til Sovjetunionen.