Leo Mechelin, finsk jurist og politiker. Professor i statsrett i Helsinki 1874–84, senator 1882–90 og 1905–08, medlem av landdagen i flere perioder fra 1872. Kjent for sin motstand mot russifiseringspolitikken, landsforvist 1903–04. Etter Bobrikovs fall fungerte han i praksis som regjeringssjef, og medvirket sterkt til landdagsordningen av 1906.