Skyddskår, svensk navn på de frivillige troppene i Finland, opprettet 1917. De hadde front mot kommunismen og sosialismen og spilte en viktig rolle på de hvites side i borgerkrigen. Deretter inngikk de som en del av Finlands forsvar og gjorde en stor innsats i vinterkrigen 1939–40. I 1940 utgjorde styrken 126 000 mann. Oppløst 1944 etter krav fra Sovjetunionen.