Svekoman, betegnelse brukt i Finland, særlig i 1870- og 1880-årene, på tilhengere av den svenskorienterte retning som gikk inn for å bevare det svenske språk, kultur og nasjonalitet. Motsatt: fennoman.