Carl Enckell, finsk diplomat, utenriksminister nov. 1918–april 1919, juni–nov. 1922, jan.–mai 1924 og 1944–50. Etter mars-revolusjonen i Russland 1917 ble han den finske regjerings representant (ministerstatssekretær) i Leningrad; utnevnt til utenriksminister 1918 for å gjennomføre avviklingen av Finlands feilslåtte tysk-orienterte utenrikspolitikk. Sendemann i Paris 1919–27, representerte Finland ved fredskonferansen i Paris og ved Folkeforbundets råd i forbindelse med Ålandstvisten med Sverige 1919–21. Som utenriksminister 1944–50 spilte han en viktig rolle for normaliseringen av forholdet mellom Finland og Sovjetunionen ved våpenstillstanden 1944, fredsforhandlingene 1947 og inngåelsen av bistandspakten 1948. Utgav Politiska minnen i 2 bind (1956).