Veikko Vennamo, finsk politiker. Utdannet som jurist; arbeidet i 1940-årene i landbruksdepartementet med særlig ansvar for flyttingen av jordbruksbefolkningen i de avståtte karelske distrikter. Medlem av Riksdagen 1945–62 og 1966–87. Han tilhørte først Centerpartiet (Agrarpartiet), men brøt ut 1958 og dannet sitt eget parti, Landsbygdspartiet, som han i mange år var alene om å representere i Riksdagen; partileder til 1979. Stilte som presidentkandidat 1978 og 1982. Vennamos posisjon bygde vesentlig på et demagogisk program hvor «den lille manns interesser» stod i sentrum. Hans ubeherskede opptreden i Riksdagen førte flere ganger til utelukkelse fra forhandlingene.