Risto Ryti, finsk politiker og bankmann, statsminister 1939–40, president 1940–44. 1919–24 og 1927–29 medlem av Riksdagen for det liberale fremskrittspartiet; finansminister 1921–24. I 1923 ble han utnevnt til sjef for Finlands Bank. Ved utbruddet av den finsk-sovjetiske vinterkrigen høsten 1939 ble han statsminister i en nasjonal samlingsregjering; i desember 1940 valgt til republikkens president. Som statssjef kom Ryti ved siden av marskalk Mannerheim til å spille den avgjørende rolle for Finlands politiske utvikling under den annen verdenskrig. Særlig gjaldt dette inngåelsen av Ryti–Ribbentrop-pakten juni 1944, hvor Ryti personlig forpliktet seg til ikke å slutte fred uten Berlinregjeringens samtykke. I august 1944 trådte han tilbake som president for å muliggjøre bruddet med Tyskland og våpenstillstandsforhandlingene med Sovjetunionen. I 1946 ble Ryti for en rekke av sine avgjørelser i presidenttiden dømt til 10 års tukthus av den såkalte krigsansvarsdomstolen. Han ble imidlertid benådet mai 1949.