Julius Sundblom, finsk (ålandsk) politiker; den sentrale skikkelse i kampen for svenskhetsbevegelsen på Ålandsøyene. Sundblom ble landsforvist for sin politiske virksomhet under Bobrikov-regimet i Finland, men spilte en ledende rolle i arbeidet for å få Ålandsøyene overført til Sverige 1917–21, bl.a. i Versaillesforhandlingene. Han ble dømt for forberedelse til høyforræderi, men ble benådet og var fra 1922 president i det autonome landstinget i Mariehamn. Etter sin død gjerne omtalt som «Ålandskongen».