Sakari Yrjö-Koskinen, finsk historiker og politiker. Adlet 1884. Professor i historie fra 1863, senator 1882–99 og kirkeminister 1885–99, medlem av Landdagen fra 1872. Som leder av det fennomanske parti var han en av Finlands fremste talsmenn og forkjempere for finsk som landets offisielle språk. Da ungfinnene 1894 dannet parti, ble Yrjö-Koskinen leder for det gammel-finske parti, den konservative gruppen gikk inn for samarbeid med russerne. Av hans omfattende produksjon kan nevnes Oppikirja Suomen kansan historiassa (1869–72, sv. overs. 1874, Finlands historia), som var viktig for nasjonal finsk oppfatning.