Kaarlo Juho Ståhlberg, finsk jurist og politiker (liberal), Finlands første president 1919–25. Statsråd og sjef for det finske handels- og industridepartementet 1905, professor i forvaltningsrett i Helsinki 1908–18, justitiarius i høyesterett for forvaltningssaker 1918–19. Ståhlberg representerte de liberale partier i nasjonalforsamlingen i flere perioder mellom 1908 og 1933. Formann i kommisjonen som utarbeidet det selvstendige Finlands grunnlov 1919. Da Riksdagen skulle velge landets første president, seiret Ståhlberg overlegent over Carl Gustaf Mannerheim og var statssjef til 1925. Gikk av bl.a. for å arbeide med lovgivningsspørsmål. 1930 utsatte Lappo-bevegelsen ham for personlig forfølgelse; han ble endog bortført. 1931 og 1937 stilte han igjen som presidentkandidat, men tapte med knapp margin i valgmannskollegiet.