Karl-August Fagerholm, finsk politiker (sosialdemokrat), opprinnelig frisør. Fagerholm kom inn i det politiske liv som formann i frisør-assistentenes fagforbund 1920–23 og hadde et utall viktige tillitsverv innen fagbevegelsen og det sosialdemokratiske parti. Riksdagsmann 1930–66; Riksdagens president 1945–61 (unntatt i de perioder han var statsminister) og 1965–66. Ved presidentvalget 1956 stilte han som Urho Kekkonens motkandidat, men tapte den avgjørende avstemningen i valgmannskollegiet med 149 mot 151 stemmer. Sosialminister 1937–43 og 1944, statsminister i Finland 1948–50, 1956–57 og 1958–59. Sommeren 1949 stanset han en kommunistisk streikebevegelse som hadde karakteren av et opprørsforsøk, bl.a. ved å sette inn væpnet politi i Kemi. Hans regjeringsdannelse 1958 utløste en alvorlig krise i forholdet til Sovjetunionen. Fagerholm var personlig ikke gjenstand for sovjetisk kritikk, men måtte gå av etter få måneder. Fagerholm var en lederskikkelse innen den svenskspråklige befolkningsgruppen, særlig i kulturlivet. Har utgitt memoarene Talmannens röst (1977).