Eugen Schauman, finsk frihetsforkjemper, bror av S. M. Schauman. Deltok i agitasjonen mot tsarregjeringens russifiseringspolitikk; skjøt den russiske generalguvernør Bobrikov 16. juni 1904, og tok deretter sitt eget liv.