Folkedemokratene, politisk parti i Finland, dannet 1944 av det kommunistiske parti og enkelte mindre venstresosialistiske grupper. Folkedemokratene ble dannet da forbudet mot kommunistpartiet ble opphevet etter våpenhvilen med Sovjetunionen. Partiet hadde vanligvis mellom 15 % og 20 % av stemmene ved finske valg. Folkedemokratene hadde statsministeren i Finland 1946–48 (Mauno Pekkala) og deltok også i regjeringen 1966–70, 1975–76 og 1977–83. Ved valget 1987 ble partiet splittet, da en gruppe Moskva-tro kommunister brøt ut. 1990 gikk Folkedemokratene inn i den nystartede alliansen Vänsterförbundet.For valgresultater, se Finland.